Elkartearen helburuak

Hasiera  › Elkartea  › Helburuak

HELBURU OROKORRA

Epilepsiaren eraginpean dauden pertsonen, senideen eta/edo zaintzaileen ongizatean ahal den modu guztietan laguntzea, kultura+hezkuntza+lan esparruetatik eta, oro har, gizarterantz, guztiak gizarteratzen lagunduz.

HELBURU ZEHATZAK

Laguntzea, aholkatzea, sentsibilizatzea, prestatzea, konprometitzea, sartzea, zabaltzea, esku hartzea, parte hartzea, lankidetzan aritzea, guztiak inplikatzea.


Garapen Iraunkorrerako Helburuak

Elkartearen GIHen ildo estrategikoak:

 1. Kultura Jasangarria

  Xedea: Gipuzkoako Epilepsia Elkartearen balioekin eta ikuspegiarekin lerrokatutako jasangarritasun-kultura sustatzea eta sendotzea.

  Jarduera-eremua:
  ✓ Sentsibilizazioa eta prestakuntza.
  ✓ Iraunkortasunaren integrazioa eta aurrerapena egunerokoan.

 2. Ingurumen-konpromisoa

  Xedea: Erreferentzia izatea gure ingurunearekiko errespetuagatik, planifikatutako jardueren bidez klima-aldaketari egiten diogun ekarpenagatik.

  Jarduera-eremua:
  ✓ Erakundean iraunkortasuna sustatzeko aliantzak.

 3. Gobernu ona eta betetzea

  Xedea: Gobernu onaren praktikak egitea. Kudeaketa arduratsua integratzea, gardentasunaren, etikaren eta betetzearen kultura sortzen laguntzeko, erakundearekin lankidetzan diharduten talde guztien interesak bermatzeko.

  Jarduera-eremua:
  ✓ Zuzendaritza Batzordearen funtzionamendua.
  ✓ Etikari, osotasunari eta betetzeari buruzko prestakuntza.

 4. Giza eskubideak erakundean

  Xedea: Erakundeko langile guztien eta bazkide eta erabiltzaile, neurologo laguntzaile eta boluntario guztien giza eskubideekiko errespetuarekiko konpromisoa ziurtatzea.

  Jarduera-eremua:
  ✓ Kudeaketa iraunkorra.
  ✓ Laguntzaileen sentsibilizazioa.
  Giza eskubideen babesa.

 5. Osasuna eta ongizatea

  Xedea: Elkartearen balioak, ingurumenaren aldeko gure konpromisoa eta Gipuzkoako Epilepsia Elkartea osatzen dugunon jokabide etikoa zabaltzea..

  Jarduera-eremua:
  ✓ Erakundeko profesionalei eta langileei entzutea eta haiekin hitz egitea.
  ✓ Lanbide-talentu onena eta giza talentu onena erakartzea eta atxikitzea.

 6. Erakundeko profesionalen eta langile konprometituen taldea

  Xedea: Gipuzkoako Epilepsia Elkartearen nortasuna sendotzea, langileak eta profesionalak baloratuta sentituko diren, erakundearen balioak beren gain hartuko dituzten eta helburuen partaide sentituko diren proiektu baten bidez.

  Jarduera-eremua:
  Erakundeko profesionalei eta langileei entzutea eta haiekin hitz egitea.
  ✓ Lanbide-talentu onena eta giza talentu onena erakartzea eta atxikitzea.
  ✓ Askotariko talentuaren aldeko apustua.
  ✓ Lan seguru eta osasungarriaren kultura sustatzea.
  ✓ Garapenerako aukera sortzen laguntzea, hezkuntza inklusiboaren eta lan duinaren bidez.
  ✓ Lanbide-talentu onena eta giza talentu onena erakartzea eta atxikitzea.

Gardentasuna

Gastuen eta diru-sarreren zerrenda

Dokumentu honetan ikus daiteke elkarteak azken urteetan izan dituen gastuen eta diru-sarreren zerrenda:
 Gastos-Ingresos.pdf

Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak hobetzeko. Informazio gehiago